Info

Oplysninger om oprettelse af klage
Du kan klage til Beboerklagenævnet, ved at udfylde følgende digitale selvbetjeningsløsning.
Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene boliger, jf. almenlejeloven. Når du opretter din klage, kan du udelukkende klage over et emne. Hvis din klage vedrører flere forhold, må du vælge det emne klagen primært vedrører og nævne de øvrige forhold i selve klagebrevet.

Høring
Når du har indbragt en sag, vil dine synspunkter blive sendt i høring hos sagens anden part, som har mulighed for at komme med sine synspunkter. Fremkommer der nyt, vil du også blive hørt igen. Sagen bliver først behandlet i nævnet, når parterne ikke kommer med mere nyt i sagen.

Vedhæftning af bilag
For at kunne behandle klagerne så hurtigt som muligt, er det vigtigt, at du får vedhæftet alt relevant dokumentation sammen med din klage. Du skal herudover være opmærksom på, at din lejekontrakt altid skal vedlægges, og der skal altid vedhæftes et egentligt klagebrev.