Info

Oplysninger om oprettelse af klage
Du kan klage til Huslejenævnet, ved at udfylde følgende digitale selvbetjeningsløsning.
Når du opretter din klage, kan du udelukkende klage over et emne. Hvis din klage vedrører flere forhold, må du vælge det emne klagen primært vedrører og nævne de øvrige forhold i selve klagebrevet.

Høring
Når du har indbragt en sag, vil dine synspunkter blive sendt i høring hos sagens anden part, som har mulighed for at komme med sine synspunkter. Fremkommer der nyt, vil du også blive hørt igen. Sagen bliver først behandlet i nævnet, når parterne ikke kommer med mere nyt i sagen.

Forventet sagsbehandlingstid
Huslejenævnet holder møde ca. hver anden måned og sagen skal forberedes, inden den kan komme på nævnets møde. Der vil derfor oftest gå 3 – 4 måneder, inden du får en afgørelse fra Huslejenævnet.

OBS.
Hvis din klage omhandler en varslet huslejestigning tryk på følgende link: klage om varslet huslejestigning (nyt vindue)

Vedhæftning af bilag
For at kunne behandle klagerne så hurtigt som muligt, er det vigtigt, at du får vedhæftet alt relevant dokumentation sammen med din klage. Nedenfor er nævnt eksempler på emner, der kan klages over sammen med forslag til, hvad der typisk kan følge med som dokumentation.
Du skal herudover være opmærksom på, at din lejekontrakt altid skal vedlægges, og der skal altid vedhæftes et egentligt klagebrev.

  • Omhandler klagen vedligeholdelse kan følgende eksempler vedhæftes: fotodokumentation samt korrespondance med udlejer eller lejer.
  • Omhandler klagen betaling af el, vand eller/og varme kan følgende eksempel vedhæftes: forbrugsregnskaber.
  • Omhandler klagen fraflytning kan følgende eksempler vedhæftes: fotodokumentation samt korrespondance med udlejer eller lejer.